Strafferett: Forsvarer

Strafferett: Forsvarer

Vi påtar oss oppdrag som forsvarer i alle saker og gjennom hele prosessen; fra politiets siktelse og etterforskning, frem til saken enten blir henlagt eller ender i en rettssak. Du har rett til å ha en advokat med deg under alle deler av straffesaken! Vi kan bistå under avhør hos politiet eller dersom du blir fremstilt for varetektsfengsling i retten. Som din forsvarer forberedes rettssaken samen med deg og vi kan innhente politidokumenter slik at du kan få gjennomgå disse på vårt kontor.

Under etterforskningen kan vi hjelpe deg med å forstå saken, og gi deg en vurdering av hvordan saken står bevismessig. Bør du forklare deg for politiet på nytt? Bør det innkalles vitner? Er det noe som er uklart? Kan det du sa misoppfattes? Hva skjer med en anmeldelse? Dette kan vi hjelpe deg med, og det er viktig å ha en forsvarer som kan være med gjennom hele prosessen slik at ditt syn kommer frem.

Hva skjer hvis politiet henlegger saken? Dersom du har vært pågrepet kan du ha krav på erstatning for de ulemper en pågripelse har hatt for deg. Ta kontakt med oss, så kan vi hjelpe med å skrive en slik søknad.

Dersom saken ender i retten, vil vi som din forsvarer hjelpe deg med å legge en strategi og plan for rettssaken. Ofte tar det lang tid fra du ble siktet til det blir en rettssak. Mye kan ha endret seg i livet ditt, og det er viktig å ha en forsvarer som er engasjert for å få frem dette.

Under selve straffesaken vil vi få frem for retten hva som er viktig for deg.

Vi har betydelig erfaring med både strafferett og straffeprosess.