Immaterialrett / IKT-rett

Immaterialrett / IKT-rett

Virksomheter som lever av innovasjon og teknologi må forstå, beskytte og utnytte sine immaterielle rettigheter. Vi bistår i avtaler som gjelder opphavsrett, programvare og internettrelaterte problemstillinger, avtalelisenser og avtaler med opphavsrettslig beskyttede produkter. Vi har særlig kompetanse på musikkbransjerelaterte spørsmål.

Vi bistår også i saker knyttet til markedsføringsloven, herunder grensene for lovlig markedsføring, spørsmål om god forretningsskikk, utnyttelse av bedriftshemmeligheter, beskyttelse av varemerker mv.