Barnerett

Barnerett

Barna er det kjæreste vi har. Hva skjer med barnet ved et samlivsbrudd? Hvem skal barnet bo fast hos? Får jeg samvær? Hvordan skal dere som foreldre klare å samarbeide i en ny familiesituasjon? Hva kan avtales med den andre forelderen? Det følger av barneloven at svaret på alle disse spørsmålene skal ta utgangspunkt i hva som vil være til barnets beste. Vårt siktemål er å løse saken på best mulig måte både for deg og barna.

Som advokater er vi særskilt pålagt også å ha barnets interesse for øye i foreldretvister. Vi har lang erfaring med rådgivning til foreldre, både i forhandlingsmøter og i rettssaker.